ISBN:9788325539191

Kodeks pracy. Komentarz

Autor: Andrzej Marian Świątkowski

Wydawnictwo: C.H. Beck

Kolejne już, 4. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Komentarz stanowi najobszerniejsze  opracowanie napisanego przez wybitnego autora – prof. Andrzeja Mariana Świątkowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W komentarzu Czytelnik znajdzie m.in.:

  • szczegółowe omówienie wszystkich przepisów Kodeksu pracy,
  • najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego o kluczowym znaczeniu dla wykładni przepisów Kodeksu pracy,
  • najbardziej aktualne poglądy doktryny.

Publikacja zawiera również omówienie najnowszych zmian dotyczących:

  • dostosowania regulacji KP do zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w związku z wprowadzeniem instytucji pieczy zastępczej,
  • wydłużenia terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września każdego roku
  • zniesienia obowiązku uzyskania opinii uprawnionych rzeczoznawców ds. BHP w zakresie projektów lub przebudowy obiektów przeznaczonych na pomieszczenia pracy
  • prawa żądania przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy
  • urlopu ojcowskiego dla ojców adopcyjnych

Z uwagi na wybitnie praktyczny charakter dzieło stanowi nieocenioną pomoc w praktyce stosowania przepisów Kodeksu pracy. Polecany jest szczególnie dla prawników – sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów, radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pracowników, a także studentów Prawa i administracji oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Andrzej Marian Świątkowski - inne e-booki