Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa:

 • to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej,
 • testy ułożone w formie przystępnej tabeli - obok pytania podana podstawa prawna i odpowiedź. Tabela sprawia, że pytania są czytelne, a całość przejrzysta,
 • materiał do nauki przed egzaminem wstępnym na aplikacje, w trakcie aplikacji, a także do powtórki przed częścią testową egzaminu końcowego,
 • nasze pytania pojawiły się na egzaminie wstępnym (ok. 80%) - tak będzie i w tym roku.
 • aktualizacja do dnia egzaminu do pobrania ze strony internetowej wskazanej na okładce,

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa obejmuje testy z:

 • Konstytucji RP,
 • Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym,
 • Ustawy o Trybunale Stanu,
 • Ustawy o SN,
 • Ustawy o NIK,
 • Ustawy o prokuraturze,
 • Ustawy o ustroju sądów powszechnych,
 • Ustawy o RPO,
 • Prawa o adwokaturze,
 • Ustawy o radcach prawnych.