ISBN:9788325543341

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy

Autor: Wojciech Karpiński

Wydawnictwo: C.H. Beck

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.

Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak:

  • pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne,
  • organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości,
  • prawa i obowiązki pośrednika,
  • umowa pośrednictwa,
  • wynagrodzenie pośrednika,
  • czynności pośrednictwa w praktyce,
  • źródła informacji w czynnościach zawodowych pośrednika,
  • współpraca pośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi z obrotem nieruchomościami,
  • odpowiedzialność zawodowa pośredników,
  • organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.

Książka adresowana jest zarówno do kandydatów na pośredników, jak również osób świadczących już usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawodu skierowane są części, które omawiają zagadnienia statusu prawnego zawodu oraz obowiązującą procedurę przy ubieganiu się o licencję pośrednika. Z kolei rozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika w praktyce oraz omawiające problematykę odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karne skierowane są do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa.

Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Natomiast kandydatom na pośredników ułatwi przygotowanie się do egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

W tekście publikacji zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze, dotyczące zawodu pośrednika.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Wojciech Karpiński - inne e-booki