ISBN:9788325543532

Kodeks pracy. The Labour Code

Autor: Agnieszka Jamroży Nicholas Faulkner

Wydawnictwo: C.H. Beck

This collection, published as a part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French, includes the English translation of the Labour Code and of the Act on Particular Rules of Terminating Employment Relationships with Employees forReasons not Related to the Individual Employees Concerned, known in the legal practice as the ,,Act on Collective Redundancies". The text of the Labour Code already comprises the amendments to this Code of 2011 and 2012, including the ones introduced by the provisions of the Act on the Reduction of Some Obligations of Citizens and Entrepreneurs of 16 September 2011 (J.L. No.232, item 1378), In particular concerning the date of using leave, the matters of safety at work as well as the length of maternity leave, additional maternity leave and paternity leave.

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnychzasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczącychpracowników, zwanej w praktyce ,,ustawa o zwolnieniach grupowych". Tekst Kodeksu pracy obejmuje zmiany z 2011 i 2012 roku, w tym wprowadzone przepisami ustawy z 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz.1378), dotyczące w szczególności terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego, kwestii bezpieczeństwa pracy oraz wymiaru urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego. 

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas