ISBN:9788325547905

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2013

Autor: Janusz Marciniuk

Wydawnictwo: C.H. Beck

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod red. J. Marciniuka) (wyd. 14 na rok 2013), jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką tego podatku w praktyce. Zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na jego temat, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych oraz do orzecznictwa sądów polskich. Aktualne wydanie Komentarza uwzględnia wszystkie zmiany w zakresie omawianych przepisów, które miały miejsce zarówno w 2012 r., jak i te, które zostały uchwalone i wchodzą w życie 1.1.2013 r. Obejmuje w związku z tym komentarz dotyczący m.in.:ograniczenia możliwości odliczania przez twórców kosztów uzyskania przychodów w zryczałtowanej 50% wysokości oraz możliwości uwzględniania kosztów faktycznie przez nich poniesionych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278);zakresu stosowania ulgi z tytułu wychowywania dzieci w zależności od ich liczby i poziomu dochodu rodziny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278);zmian w sposobie korzystania z odliczenia w ramach ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278);zmian dotyczących definicji samochodu osobowego stosowanej na użytek omawianej w komentarzu ustawy (Dz.U. Nr 102, poz. 585);uchylenia zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji w skali roku do łącznej wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 596);wykazu odliczeń od podatku oraz obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorców żeglugowych (Druk Sejmowy Nr 802);opodatkowania stron umowy leasingu, warunków niezaliczenia opłat oraz szczególnych zasad ustalania dochodu (Dz.U. 2012 r. poz. 1342)Niniejszy Komentarz zainteresuje przede wszystkim osoby, które w swojej działalności zawodowej lub naukowej stykają się zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi aspektami opodatkowania osób fizycznych, a więc pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, radców prawnych, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, księgowych, pracowników działów personalnych, a także studentów wydziałów ekonomicznych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Janusz Marciniuk - inne e-booki