ISBN:9788325550400

Faktury VAT. Zasady fakturowania - zmiany od 1.1.2013 r.

Autor: Józef Wyciślok

Wydawnictwo: C.H. Beck

Niniejsza publikacja w przejrzysty i kompleksowy sposób prezentuje sposób oraz zasady fakturowania i dokumentowania transakcji, uwzględniając wszelkie zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r.

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1.1.2013 r.

Zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r. dotyczą m.in.:

 • faktur korygujących –  zmiana ma charakter fakultatywny, dotyczący możliwości rezygnacji z umieszczenia na korekcie, obok prawidłowej treści, poprawianych pozycji i kwot błędnie wskazanych na fakturze korygowanej;
 • duplikatów faktur – wystawianych w przypadku zaginięcia lub zniszczenia przez sprzedawcę lub nabywcę;
 • likwidacji faktur wewnętrznych;
 • metody kasowej – mali podatnicy mogą rozliczać VAT dopiero, gdy kontrahent zapłaci za towar lub usługę; natomiast jeśli z płatnością zalega konsument, podatek trzeba uiścić po 180 dniach od wydania towaru;
 • ulgi na złe długi – skrócenie terminu uznania wierzytelności za nieściągalną ze 180 do 150 dni; ograniczenie warunków korzystania z ulgi;
 • roszczenia o zwrot VAT jako zabezpieczenie kredytu – przysługujący przedsiębiorcy zwrot VAT urząd skarbowy przekaże na wskazany przez niego rachunek banku lub SKOK jako zabezpieczenie udzielanego kredytu;
 • obowiązku podatkowego w WDT i WNT – likwidacja obowiązku opodatkowania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych;
 • przeliczania walut obcych na potrzeby opodatkowania – wprowadzenie możliwości przeliczania kwot na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego;
 • wystawiania faktur – faktury mogą wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni (alternatywnie będą mogli wystawiać rachunki);
 • faktur elektronicznych – ich autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz  czytelności;
 • elementów faktur – przede wszystkim nazwy faktury oraz elementów, które muszą zostać w niej wymienione;
 • faktur uproszczonych – możliwość wystawienia takiej faktury tylko do kwoty 450 zł lub 100 euro, bez konieczności zawierania danych wymaganych w przypadku zwykłej faktury.

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1.4.2013 r.

Od 1.4.2013 r. zmianie ulegnie m.in.:

 • wywóz dla celów WNT – likwidacja, dla celów opodatkowania WNT, warunku wywozu z Polski w terminie 90 dni towarów, które mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi lub wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE;
 • samofakturowanie – fakturę będzie mógł wystawić nabywca lub osoba trzecia, czyli głównie przedstawiciel podatkowy;
 • możliwość wystawiania faktur zbiorczych – w przypadku wielu dostaw w ciągu miesiąca dla tego samego kontrahenta można wystawić jedną fakturę zbiorczą – najpóźniej ostatniego dnia miesiąca;
 • możliwość 0% VAT w eksporcie – wprowadzenie katalogu dokumentów umożliwiających zastosowanie stawki 0%;
 • zwolnienie dostawców na terenach niezabudowanych – obejmie dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane;
 • nieodpłatne przekazanie – przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie będzie podlegało opodatkowaniu, o ile nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą.

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1.1.2014 r.

Zmiany te obejmują takie zagadnienia jak m.in.:

- nowe terminy wystawiania faktur – fakturę trzeba wystawić najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (z wyjątkami);

- moment powstania obowiązku podatkowego – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi (z wyjątkami).

NIEZBĘDNY DLA PRAKTYKÓW

Znakomitym dodatkiem są wzory poszczególnych faktur oraz hipotetyczne przykłady wyodrębnione na aplach. Ponadto niezwykle przydatne okażą się wyszczególnione w publikacji cytowane artykuły poszczególnych aktów prawnych, które pomogą w zrozumieniu wprowadzonych zmian.

ADRESACI

Prezentowana pozycja stanowi nieocenioną pomoc  dla praktyków, tj. doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, działów controlingu w przedsiębiorstwach, adwokatów i radców prawnych. Ponadto, książka adresowana jest zarówno do szerokiego kręgu osób mającego na co dzień do czynienia z fakturami VAT, jak i do studentów zainteresowanych tą tematyką.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Józef Wyciślok - inne e-booki