ISBN:9788325553302

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki, Magdalena Błaszczyk

Wydawnictwo: C. H. Beck

Dwutomowy komentarz do Kodeksu karnego, części szczególnej, kontynuacja komentarza do części ogólnej KK, pod redakcja wybitnych karnistów – praktyków: prof. Roberta Zawłockiego i dr hab. Michała Królikowskiego.

Tom II komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XXIX – XXXVIII (art. 222-316).

Opracowanie:

» zawiera najbardziej aktualny stan prawny, włącznie ze zmianami:

  • z 31.8.2011 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1280), dotycząca wprowadzenia możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności osoby za wprowadzanie w błąd instytucji użyteczności publicznej w przypadku celowego informowania o zagrożeniu, które nie istnieje;
  • z 26.11.2010 r. zmieniającej brzmienie art. 223 dotyczącego czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz dodającej art. 231a rozszerzający zakres ochrony prawnej dla funkcjonariuszy publicznych również na sytuację gdy bezprawny zamach został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.

» prezentując najnowsze orzecznictwo SN, sądów apelacyjnych i TSUE proponuje rozwiązania trudnych problemów w oparciu o dorobek sądownictwa,

» stanowi doskonałą bazę wiedzy karni stycznej,

» napisany przez grono wybitnych autorów gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy komentarz wyróżnia się wyjątkowo szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym podziałem zagadnień oraz hasłami przedmiotowymi, rozpoczynającymi każdy numerowany akapit.

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Michał Królikowski - inne e-booki

Robert Zawłocki - inne e-booki

Magdalena Błaszczyk - inne e-booki