ISBN:9788325553364

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus

Autor: Hanna Paluszkiewicz

Wydawnictwo: C. H. Beck

Prezentowana pozycja omawia problematykę sporządzania środków zaskarżenia  w postępowaniu karnym i postępowaniu karnoskarbowym (z wyłączeniem środków odwoławczych).

W publikacji zostały omówione nadzwyczajne środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń tzn. kasacja oraz wniosek o wznowienie postępowania karnego, wniosek skazanego w postępowaniu wobec nieobecnych (art. 177 KKS), a także w grupie  tzw. zwyczajnych środków zaskarżenia sprzeciwy służące od decyzji nieprawomocnych i o skutku kasacyjnym (sprzeciw od wyroku zaocznego oraz  sprzeciw od wyroku nakazowego).

Autorka omawia także środki zaskarżenia zbliżone do sprzeciwów, jednak nieposiadające w pełni tożsamych cech, tzw. quasi-sprzeciwy. Z katalogu tych środków odwoławczych omówiono m.in. odwołania od zarządzeń związane z tzw. kierownictwem formalnym i usprawiedliwienie osoby ukaranej karą porządkową.

W publikacji skomentowane zostały także tzw. inne środki zaskarżenia takie jak  np. wniosek podejrzanego (oskarżonego) o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (art. 254 KPK), a także wnioski o przeprowadzenie kontroli z urzędu (art. 9 KPK).

Część I. książki zawiera PRAKTYCZNY KOMENTARZ dotyczący praktycznych aspektów stosowania środków zaskarżenia, ich sporządzania i trybu wnoszenia z przyporządkowanym do poszczególnych rozdziałów orzecznictwem. W tej części czytelnicy znajdą informacje o:

 • miejscu danego środka w całym systemie środków zaskarżenia,
 • warunkach skutecznego uruchomienia kontroli ,
 • formalnych wymogach środków zaskarżenia, warunkujących skuteczność ich wniesienia

Poszczególne rozdziały publikacji zostały uzupełnione wyborem podstawowego z danego tematu orzecznictwa, co ma duży walor praktyczny dla prezentowanej publikacji.

W II CZĘŚCI publikacji znalazły się m.in. wzory pism procesowych:

 • kasacji oskarżonego
 • wniosku o wznowienie postępowania sądowego
 • wniosek skazanego w postępowaniu wobec nieobecnych w postępowaniu o przestępstwa skarbowe
 • sprzeciwu oskarżonego od wyroku nakazowego
 • sprzeciw od wyroku zaocznego
 • odwołanie strony od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego

Prezentowana publikacja:

 • adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka zaskarżenia dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
 • aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków zaskarżenia,
 • zawiera przykłady wzorów środków zaskarżenia oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi,
 • stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym zgodnie z wymaganiami formalnymi,
 • ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, jak i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych oraz radców prawnych, a także dla sędziów i prokuratorów.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Hanna Paluszkiewicz - inne e-booki