ISBN:9788325555153

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawo rodzinne:

  • małżeństwo: zawarcie małżeństwa: formy i przesłanki, rozwiązanie małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie,
  • prawa i obowiązki małżonków: majątkowe, niemajątkowe,
  • małżeńskie ustroje majątkowe: umowne, ustawowe, rozdzielność majątkowa
  • pokrewieństwo: macierzyństwo, ojcostwo, pochodzenie dziecka, sądowe ustalenie ojcostwa,
  • stosunki między rodzicami a dziećmi:
  • przysposobienie,
  • powinowactwo,
  • opieka i kuratela: opieka nad małoletnim, opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie,
  • obowiązek alimentacyjny,

Postępowanie w sprawach nieletnich:

postępowanie przed sądem, postępowanie wykonawcze, środki wychowawcze i lecznicze, środki poprawcze.

Opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Aneta Gacka-Asiewicz - inne e-booki