ISBN:9788325561253

Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory orzeczeń sądu II instancji

Autor: Andrzej Zieliński

Wydawnictwo: C. H. Beck

Publikacja Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym to publikacja praktyczna, która profesjonalnie, a jednocześnie w przystępny sposób, objaśniająca stosowanie prawa materialnego i funkcjonowanie procedur sądowych.

Autor w swojej publikacji zaczynając od dokładnego omówienia apelacji przechodzi do postępowania odwoławczego. Jest ono bardzo ważne, ponieważ jest to ostatni etap, w którym sąd II instancji swoim wyrokiem może, a jeżeli je dostrzeże – powinien, naprawić wszystkie naruszenia prawa materialnego i proceduralnego. Następnie Autor szczegółowo omawia rodzaje wyroków, których przykłady przedstawione są w części II publikacji, kończąc swój wywód na skutkach procesowych. Bardzo dużym atutem są odwołania zamieszczone w części komentarzowej do wzorów.

Niniejsza publikacja z Części I szczegółowo omawia następujące zagadnienia:

 1. apelacja – w szczególności legitymację do jej wniesienia, termin, wymagania formalne oraz skutki ich niezachowania;
 2. charakter postępowania apelacyjnego – omawiający apelację jako środek odwoławczy od merytorycznych orzeczeń sądu I instancji oraz postępowanie apelacyjne jako środek kontroli orzeczeń sądu I instancji;
 3. zakres orzekania przez sąd II instancji (podmiotowy i przedmiotowy);
 4. instytucja pytań prawnych – dokładniej wymagania i warunki dotyczące przedstawienia zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu oraz zagadnień proceduralnych);
 5. rodzaje wyroków sądu odwoławczego i ich uzasadnienie (wyrok oddalający apelację, wyrok zmieniający zaskarżony wyrok i orzekający co do istoty sprawy, wyrok uchylający zaskarżany wyrok);
 6. skutki procesowe wyroków sądu odwoławczego (charakter wyroku uchylającego, moc wiążąca oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania, skład sądu rozpoznający sprawę po jej uchyleniu, varia, związanie sądu II instancji wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w wyroku kasatoryjnym);
 7. rektyfikację wyroków sądu odwoławczego (sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku).

Każdy rozdział poszerzony jest dodatkowo o przegląd orzecznictwa, który dotyczy omawianego zagadnienia.

Część II. zawiera przykładowe wzory orzeczeń sądu II instancji przygotowane przez SSA Iwonę Wiszniewską takie jak:

 • wyrok sądu odwoławczego oddalający apelację,
 • wyrok sądu odwoławczego zmieniający zaskarżony wyrok i oddalający powództwo w pozostałej części,
 • wyrok sądu odwoławczego oddalający apelację  i zmieniający zaskarżony wyrok w pozostałym zakresie,
 • wyrok sądu odwoławczego uwzględniający apelację i zmieniający zaskarżony wyrok,
 • wyrok sądu odwoławczego zmieniający zaskarżony wyrok i oddalający apelację w pozostałej części,
 • wyrok sądu odwoławczego uchylający zaskarżony wyrok, znoszący postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazujący sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania,
 • postanowienie sądu odwoławczego uchylające zaskarżony wyrok i odrzucające pozew,
 • postanowienie sądu odwoławczego uchylające zaskarżony wyrok i umarzające postępowanie,
 • wyrok sądu odwoławczego uchylający zaskarżony wyrok i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania, ponieważ wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości,
 • wyrok sądu odwoławczego uchylający zaskarżony wyrok i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania z powodu nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy.

 

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Andrzej Zieliński - inne e-booki