ISBN:9788325562540

Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo

Autor: Bożena Lenart

Wydawnictwo: C. H. Beck

Z zatrudnieniem każdego pracownika wiąże się obowiązek realizacji jego uprawnień pracowniczych, a jednym z nich jest prawo do wypoczynku. Źródłem tego prawa jest sama Konstytucja RP – z jej art. 66 ust. 2 wynika, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Powszechnie obowiązujące przepisy dają pracownikom prawo także do innych rodzajów urlopów oraz szeregu różnych zwolnień od pracy, które nie są urlopami.

W książce zostało wyjaśnionych wiele aspektów związanych z ustalaniem prawa i udzielaniem pracownikom różnego rodzaju urlopów oraz innych zwolnień od pracy. Zawarto w niej podpowiedzi dotyczące interpretacji przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw, a także rozporządzeń wykonawczych przewidujących urlopy i inne zwolnienia od pracy.

Praktyczna interpretacja przepisów Kodeksu pracy oraz w przedmiocie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, szkoleniowych, pracowników młodocianych a także zwolnień od pracy – ustaw o:

 • związkach zawodowych,
 • zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • gwarancjach wolności sumienia i wyznania

wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Dzięki książce dowiesz się:

 • kto jest uprawniony do zwolnienia od pracy by szukać innej posady,
 • jakie są zasady urlopu szkoleniowego,
 • kiedy nie można zrzec się prawa do urlopu,
 • jak naliczać ekwiwalent urlopowy.

Problemy, które rozwiążesz dzięki tej publikacji to:

 • przesunięcie urlopu na wniosek pracownika lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy,
 • obowiązek zwrotu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu,
 • wpływ nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • dopuszczalność wypłaty ekwiwalentu za urlop,
 • ubezpieczenie gwarantujące otrzymanie świadczenia za czas urlopu.

Dzięki książce z łatwością obliczysz wymiar urlopu wypoczynkowego w:

 • przypadku zatrudnienia na pełny etat,
 • razie zatrudnienia na część etatu,
 • sytuacji zmiany wymiaru etatu,
 • pierwszym kalendarzowym roku pracy,
 • systemie równoważnego czasu pracy.

Znajdziesz praktyczne porady na temat:

 • nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • wliczania okresów poprzedniego zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu,
 • ustalania urlopu w wymiarze proporcjonalnym,
 • podziału urlopu na części,
 • planowania urlopu,
 • urlopu w okresie wypowiedzenia,
 • wymogów formalnych urlopu na żądanie,
 • wynagrodzenia urlopowego,
 • udzielania urlopu bezpłatnego.

Przejrzysty schemat prezentacji poszczególnych zagadnień pozwala na szybkie odnalezienie w publikacji poszukiwanych rozwiązań:

 • treść przepisu wraz z krótkim i rzeczowym komentarzem,
 • odwołania do orzecznictwa – wyroki i postanowienia sądów w omawianych kwestiach, stanowiska urzędowe,
 • rozwiązania „z życia wzięte” – praktyczne przykłady zaczerpnięte z wybranych pytań do specjalistów ds. kadrowych i pracodawców kierowanych do portalu EkspertBeck.pl.

W publikacji znajdziesz ponad:

 • 40 przykładów zaczerpniętych z praktyki
 • 80 rozstrzygnięć sadów
 • 50 rozwiązanych problemów

Wybrane akty prawne z publikacji:

 • rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
 • rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagradzania za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • ustawa o związkach zawodowych,
 • rozporządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy,
 • ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Wraz z książką otrzymasz dostęp online do stale aktualizowanych informacji na portalu EkspertBeck.pl, umożliwiających śledzenie nowości związanych z prawem pracy.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Bożena Lenart - inne e-booki