ISBN:9788325562984

Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz do art. 316–366 KPC

Autor: Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Wydawnictwo: C. H. Beck

Komentarz prezentuje całościowo problematykę związaną z orzeczeniami w postępowaniu cywilnym. Publikacja dostarcza wielu praktycznych wskazówek umożliwiających m.in. profesjonalne przygotowanie się do sporządzania uzasadnienia wyroku przez sędziego czy sporządzania środka zaskarżenia przez pełnomocnika procesowego.

Publikacja zawiera także konkretne podpowiedzi, w jaki sposób przygotować się do pisania pozwów, czy zaskarżania orzeczeń, dzięki temu, że wzbogacona jest licznymi przykładami, wskazówkami „Ważne dla praktyki” oraz przeglądem najnowszego orzecznictwa pogrupowanego w zakresie omawianych zagadnień w linie orzecznicze. Ten wybór orzecznictwa ma ogromne znaczenie praktyczne przyporządkowany został konkretnym zagadnieniom, autor wskazuje także orzeczenia mające najistotniejsze znaczenie dla praktyki, a także odmienne rozstrzygnięcia sądu, które pozwalają na znalezienie argumentów do obrony racji klienta w sytuacjach problematycznych.

Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej przez praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych przez aplikantów zawodów prawniczych.

Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z wydaniem wyroku:
- częściowego,
- zaocznego,
- wstępnego,

oraz z natychmiastową wykonalnością wyroku.

Skomentowane zostały także zagadnienia poświęcone:
- wyrokom zaocznym,
- sprostowaniu, uzupełnieniu i wykładni wyroku,
- nakazom zapłaty oraz
- postanowieniom sądu.

Szczegółowo skomentowane zostały także kwestie prawomocności orzeczeń sądowych w związku z bardzo praktycznym znaczeniem tych zagadnień dla kwestii ich zaskarżania.

Prezentowany komentarz, dzięki  wieloletniej praktyce prawniczej Autorki jako sędziego i dokonanej analizie orzecznictwa w tym zakresie pozwoli na przygotowanie się do praktycznego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezentowana książka dzięki praktycznym wskazówkom Autorki:


- radcom prawnym i adwokatom zapewni odpowiednie przygotowanie się do składania środków odwoławczych i skutecznego stosowania przepisów KPC,
- sędziom ułatwi wyrokowanie i pisanie uzasadnień,
- aplikantom sądowym, adwokackim i radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do wykonywania zawodu i właściwego zachowania się w sądzie,
- zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Agnieszka Góra-Błaszczykowska - inne e-booki