ISBN:9788325566579

Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej (PIT, CIT, VAT)

Autor: Dorota Białas, Michał Krawczyk

Wydawnictwo: C. H. Beck

Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej (PIT, CIT, VAT) to publikacja w której szczegółowo omówiono zmiany przepisów dotyczących rozliczania przez przedsiębiorców wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych w działalności gospodarczej.

Publikacja uwzględnia najnowszą nowelizację wynikającą z ustawy z 7.2.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312), która dotyczy rozliczania przez przedsiębiorców podatku VAT związanego z nabyciem oraz używaniem samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmiany weszły w życie 1.4.2014 r.

Celem opracowania jest przedstawienie sposobów rozliczeń podatkowych akceptowanych przez organy podatkowe, pozwalających na optymalizację i usprawnienie rozliczeń przedsiębiorców.

Publikacja podzielona jest na rozdziały, które dotyczą:

I. Zmian w ustawie o podatku od towarów i usług:

- korzystanie z samochodu firmowego w celu prywatnym,
- odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu samochodu,
- generalna zasada odliczenia,
- używanie pojazdów wyłącznie do celów działalności gospodarczej,
- zasady prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,
- korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.

II. Zniesienia zaświadczeń VAT-23, VAT-24 i VAT-25.

III. Zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

- definicja samochodu osobowego,
- zwiększenie odliczenia podatku naliczonego jako przychód,
- zmniejszenie odliczenia podatku od towarów i usług jako koszt.

IV. Zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:


- definicja samochodu osobowego,
- zwiększenie odliczenia podatku naliczonego jako przychód,
- zmniejszenie odliczenia podatku od towarów i usług jako koszt.

V. Przepisów przejściowych dotyczących zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

VI. Wpływu zmian przepisów ustawy o VAT na podatki dochodowe:

- tryb mieszany a koszty podatkowe,
- nieodpłatne świadczenia dla pracowników.

VII. Wskazówek organów podatkowych:

- uzasadnienie do zmiany przepisów,
- broszura Ministerstwa Finansów,
- najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe.

VIII. Dodatku. Odliczenia VAT od wydatków samochodowych w Unii Europejskiej.

Publikacja zawiera także kazusy oraz zbiór przepisów i interpretacji.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Będzie ona przydatna przede wszystkim praktykom – doradcom podatkowym, urzędnikom, księgowym, ekonomistom oraz radcom prawnym. Publikacja będzie stanowiła także nieoceniona pomoc dla osób, które prowadzą działalność gospodarcza.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas