ISBN:9788325571795

Przyszłość prokuratury po zmianach w 2015 r

Autor: Małgorzata Bednarek, Anna Czapigo, Piotr Girdwoyń

Wydawnictwo: C. H. Beck

Przyszłość prokuratury po zmianach w 2015 r. to publikacja obejmująca wystąpienia prokuratorów i przedstawicieli świata nauki podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Przyszłość Prokuratury po zmianach w 2015 r.”, która odbyła się w dniu 30.5.2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Prezentowana publikacja omawia zasadność i skutki wprowadzenia ustawy z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), która ma wejść w życie w dniu 1.7.2015 r. a także projektu ustawy – Prawo o prokuraturze oraz przedstawia wątpliwości, które pojawiły się na tle tworzenia obu ustaw.

Publikacja podzielona została na następujące rozdziały:

1. Wstępna prezentacja merytorycznych stanowisk uczestników konferencji.

2. Ewoluowanie modelu ustrojowego polskiej prokuratury na tle zmian ustawodawczych w ustawie o prokuraturze z 1985 r.

3. Zagadnienie uwarunkowań systemowych w realizacji zasady kontradyktoryjności w postępowaniu karnym.

4. Czy prokuratura jest dostosowana do nowego modelu procedury karnej?

5. Przyszłość prokuratorów wojskowych w projekcie ustawy – Prawo o prokuraturze.

6. Głosy w dyskusji.

7. Przyszłość prokuratury po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – podsumowanie.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców m.in. prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych ta tematyką.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Małgorzata Bednarek - inne e-booki