ISBN:9788325576141

Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny

Autor: Paweł Czarnecki, Malgorzata Czerwińska, Monika Abramek

Wydawnictwo: C. H. Beck

Niniejsza publikacja dotycząca kontradyktoryjności i uczestników postępowania karnego po nowelizacji z 2015 r. to praktyczny komentarz składający się z 6 części, które omawiają m.in. następujące zagadnienia:
Część I. Kontradyktoryjność:

 • pojęcie i istotę kontradyktoryjności,
 • pozycję pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
 • rolę i zadania oskarżyciela oraz obrońcy,
 • rolę sądu,
 • pozycję prawną oskarżonego i prokuratora w procesie karnym.

Część II. Osoba podejrzana i podejrzany:

 • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie,
 • udział sądu w postępowaniu przygotowawczym,
 • prawo do obrony osoby podejrzanej i zatrzymanego,
 • prawo zatrzymanego do kontaktu z obrońcą,
 • zrzeczenie się prawa do milczenia i prawa do kontaktu z adwokatem,
 • zażalenie na zatrzymanie.

Część III. Obrońca i pełnomocnik:

 • zebrany nielegalnie materiał dowodowy,
 • uprawnienia radców prawnych w postępowaniu karnym,
 • możliwość działania na niekorzyść reprezentowanego,
 • obronę obligatoryjną,
 • pomoc prawną z urzędu,
 • przymus adwokacko-radcowski,
 • rolę adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego oraz jako obrońcy,
 • prawa oskarżonego do milczenia.

Część IV. Pokrzywdzony:

 • formy ingerencji sądu w postępowaniu przygotowawczym,
 • dostęp pokrzywdzonego do informacji procesowych,
 • uprawnienia i ochronę pokrzywdzonego,
 • status pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciwko dobrom ogólnym.

Część V. Prokurator:

 • rolę i funkcję prokuratora w postępowaniu karnym,
 • udział prokuratora w postępowaniu na podstawie art. 55 § 4 i art. 60 § 1 KPK,
 • uprawnienia organów PIP wykonujących uprawnienia pokrzywdzonego,
 • problematykę właściwości rzeczowej,
 • likwidację prokuratury wojskowej.

Część VI. Sąd:

 • zagadnienia dotyczące jawności rozprawy,
 • osobiste i procesowe relacje zagrażające sędziowskiej bezstronności,
 • nowe ujęcie zasady in dubio pro reo,
 • zasadę wyznaczania składu orzekającego,
 • zasadę fair trial, oraz
 • instancję poziomą i odwołanie poziome.

Książka napisana m.in. przez praktyków (adwokat, sędzia, prokuratorzy) uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. i dotyczą m.in.: przepisów ogólnych postępowania karnego, inicjatywy dowodowej sądu, postępowania dowodowego, praw i pozycji stron, środków przymusu, zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego.

Te i inne kwestie zostały poddane przez autorów bogatej analizie co pozwoliło na dokładne przedstawienie zachodzących zmian, m.in. w zakresie wzajemnego oddziaływania głównych aktorów procesu karnego po wejściu w życie nowelizacji dnia 1.7.2015 r.
Wszystkie zagadnienia zawarte w publikacji stanowią, nie tylko znaczne pokłady wiedzy, ale również ważne wskazówki jak interpretować tekst znowelizowanej ustawy.
Prezentowana publikacja adresowana jest w szczególności do praktyków  -  prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc dla doktorantów i studentów.


Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus – w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: serwis.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 25 lipca 2015 r. do 25 lipca 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania karnego
 • Kodeksu karnego
 • Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego
 • Przepisów wprowadzających Kodeks karny
 • Kodeksu wykroczeń
 • Kodeksu karnego skarbowego
 • Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Paweł Czarnecki - inne e-booki

Malgorzata Czerwińska - inne e-booki