Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości:

  • stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków
  • składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej, administracyjnej i etycznej,
  • zawierają aktualne (stan faktyczny oraz prawny) wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych.

Publikacja zawiera ponad 90 kazusów (wraz z rozwiązaniami i wskazówkami) przygotowujących stricte do egzaminu adwokackiego i radcowskiego, tj.

  • w zakresie prawa cywilnego kazusy dotyczące apelacji, pozwu lub wniosku;
  • w zakresie prawa karnego kazusy (z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji) dotyczące apelacji oraz aktu oskarżenia;
  • w zakresie prawa administracyjnego – kazusy dotyczące skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • w zakresie prawa gospodarczego – kazusy dotyczące konstruowania umów, pozwu, wniosku lub apelacji.