ISBN:9788326404320

Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Autor: Sławomir Dudzik

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Międzynarodowe fuzje i przejęcia przedsiębiorstw odgrywają istotną rolę we współczesnej globalnej gospodarce. Rodzą one równocześnie poważne problemy z punktu widzenia skutecznej ochrony konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Prawodawca unijny zdecydował zatem o przekazaniu uprawnień w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorstw o odpowiednio dużych rozmiarach na rzecz Komisji Europejskiej.

Celem niniejszej pracy jest określenie zasad rządzących podziałem kompetencji między Komisję Europejską a organy ochrony konkurencji państw członkowskich UE w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz granic jurysdykcji organów Unii Europejskiej w tych sprawach w relacjach z państwami trzecimi. Ustalenia w tym zakresie otwierają z kolei drogę do dalszej analizy, której celem jest prezentacja zasad rządzących współpracą Komisji Europejskiej z krajowymi organami ochrony konkurencji. Dotyczy to współpracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii Europejskiej. W tym ostatnim przypadku podstawą współpracy są przede wszystkim odpowiednie umowy międzynarodowe dotyczące stosowania prawa konkurencji, jak również standardy wypracowane w ramach prac organizacji międzynarodowych (WTO, OECD, Międzynarodowa Sieć Konkurencji). Publikacja uwzględnia także praktykę stosowania powyższych norm przez Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości UE oraz wybrane krajowe organy ochrony konkurencji.

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.37 zł

Znaleziono 1 ofert ebooków od 68.29 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
68.29 zł gandalf.com.pl

Sławomir Dudzik - inne e-booki

E-booki podobne do "Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw "