Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska

Autor: Kamila Kwaśnicka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Przedmiotem publikacji jest analiza odpowiedzialności administracyjnej prowadzona na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, a także aktów prawnych transponujących wskazaną dyrektywę do polskiego i niemieckiego porządku prawnego.

Celem pracy było zbadanie i przedstawienie konstrukcji odpowiedzialności administracyjnej oraz próba zbudowania jej autorskiej definicji. Zagadnieniem wymagającym szczególnej analizy była problematyczna kwestia charakteru kar pieniężnych i opłat podwyższonych uregulowanych w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Istotne znaczenie miało ponadto ukazanie błędów w polskim przekładzie dyrektywy 2004/35/WE, jak również uchybień towarzyszących transpozycji owej dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.46 zł

Znaleziono 7 ofert ebooków od 84,00

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM epub pdf
94,50 zł eplaton.pl
bez DRM epub pdf
99,75 zł swiatebookow.pl
plik zabezpieczony DRM epub pdf
105,00 zł legimi.com
bez DRM epub pdf
105,00 zł virtualo.pl
bez DRM epub
84,00 zł ibuk.pl
plik zabezpieczony DRM epub
94,50 zł ravelo.pl
bez DRM epub
94,50 zł zinamon.pl

E-booki podobne do "Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska"