Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska

Autor: Kamila Kwaśnicka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Przedmiotem publikacji jest analiza odpowiedzialności administracyjnej prowadzona na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, a także aktów prawnych transponujących wskazaną dyrektywę do polskiego i niemieckiego porządku prawnego.

Celem pracy było zbadanie i przedstawienie konstrukcji odpowiedzialności administracyjnej oraz próba zbudowania jej autorskiej definicji. Zagadnieniem wymagającym szczególnej analizy była problematyczna kwestia charakteru kar pieniężnych i opłat podwyższonych uregulowanych w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Istotne znaczenie miało ponadto ukazanie błędów w polskim przekładzie dyrektywy 2004/35/WE, jak również uchybień towarzyszących transpozycji owej dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Najlepsza cena: Rawelo
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.52 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 94,50

Formaty Cena Księgarnia
epub pdf
99,75 zł swiatebookow.pl
epub pdf
105,00 zł legimi.com
epub
94,50 zł ravelo.pl
epub
94,50 zł zinamon.pl

E-booki podobne do "Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska"