ISBN:9788326424670

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Autor: Zalasińska Katarzyna

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczymjedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniemproblematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. W monografii zostały przedstawioneuwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia.Publikacja zawiera także rozważania na temat przedmiotu regulacji definicji zabytku nieruchomego w prawie polskim oraz organizacji administracji konserwatorskiej.Krytycznemu osądowi Autorka poddajeprzede wszystkim obowiązujące przepisy z zakresu prawnej ochrony zabytków nieruchomych, w szczególnościte dotyczące form ochrony zabytków (wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). ,,Recenzowana rozprawa jest jedną z nielicznych w ostatnich latach prac poświęconych administracyjnoprawnymproblemom ochrony zabytków. Wcześniejszapraca pióra prof. Jana Pruszyńskiego powstała kilkadziesiąt lat temu, na tle zupełnie innej ustawy niż obecnie obowiązująca i w innych warunkach społeczno-gospodarczych (...) Stąd też temat rozprawy należy uznać za dotyczący niewątpliwie istotnego zagadnieniaze sfery materialnego prawa administracyjnego .Z recenzji prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego
Najlepsza cena: Nexto
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.49 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 89,21

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM pdf
  56,34 zł
w programie Nexto Premium
89,21 zł nexto.pl
bez DRM pdf
89,21 zł swiatebookow.pl
bez DRM pdf
90,23 zł gandalf.com.pl
plik zabezpieczony DRM pdf
93,90 zł legimi.com
bez DRM pdf
93,90 zł virtualo.pl

E-booki podobne do "Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce"