ISBN:9788326424670

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Autor: Zalasińska Katarzyna

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczymjedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniemproblematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. W monografii zostały przedstawioneuwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia.Publikacja zawiera także rozważania na temat przedmiotu regulacji definicji zabytku nieruchomego w prawie polskim oraz organizacji administracji konserwatorskiej.Krytycznemu osądowi Autorka poddajeprzede wszystkim obowiązujące przepisy z zakresu prawnej ochrony zabytków nieruchomych, w szczególnościte dotyczące form ochrony zabytków (wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). ,,Recenzowana rozprawa jest jedną z nielicznych w ostatnich latach prac poświęconych administracyjnoprawnymproblemom ochrony zabytków. Wcześniejszapraca pióra prof. Jana Pruszyńskiego powstała kilkadziesiąt lat temu, na tle zupełnie innej ustawy niż obecnie obowiązująca i w innych warunkach społeczno-gospodarczych (...) Stąd też temat rozprawy należy uznać za dotyczący niewątpliwie istotnego zagadnieniaze sfery materialnego prawa administracyjnego .Z recenzji prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego
Najlepsza cena: Świat Ebooków
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.49 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 89,21

Formaty Cena Księgarnia
pdf
89,21 zł swiatebookow.pl
pdf
  56,34 zł
w programie Nexto Premium
89,21 zł nexto.pl
pdf
90,23 zł gandalf.com.pl
pdf
93,90 zł legimi.com
pdf
93,90 zł virtualo.pl

Zalasińska Katarzyna - inne e-booki

E-booki podobne do "Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce"