ISBN:9788326424670

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Autor: Zalasińska Katarzyna

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczymjedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniemproblematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. W monografii zostały przedstawioneuwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia.Publikacja zawiera także rozważania na temat przedmiotu regulacji definicji zabytku nieruchomego w prawie polskim oraz organizacji administracji konserwatorskiej.Krytycznemu osądowi Autorka poddajeprzede wszystkim obowiązujące przepisy z zakresu prawnej ochrony zabytków nieruchomych, w szczególnościte dotyczące form ochrony zabytków (wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). ,,Recenzowana rozprawa jest jedną z nielicznych w ostatnich latach prac poświęconych administracyjnoprawnymproblemom ochrony zabytków. Wcześniejszapraca pióra prof. Jana Pruszyńskiego powstała kilkadziesiąt lat temu, na tle zupełnie innej ustawy niż obecnie obowiązująca i w innych warunkach społeczno-gospodarczych (...) Stąd też temat rozprawy należy uznać za dotyczący niewątpliwie istotnego zagadnieniaze sfery materialnego prawa administracyjnego .Z recenzji prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego
Najlepsza cena: Muve
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.42 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 77,00

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM pdf
77,00 zł muve.pl
bez DRM pdf
84,92 zł gandalf.com.pl
bez DRM pdf
86,39 zł swiatebookow.pl
bez DRM pdf Po rejestracji »
89,21 zł nexto.pl
bez DRM pdf
93,90 zł virtualo.pl

Zalasińska Katarzyna - inne e-booki

E-booki podobne do "Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce"