ISBN:9788326424991

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

Autor: Kotowski Wojciech

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prezentowana publikacja stanowi trzecie wydanie komentarza do ustawy Prawo o ruchu drogowym, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono w niej także analizę przestępstw i wykroczeń drogowych, ściśle związanych z ustawą. Książka zawiera wykaz 73 aktów prawnych, stanowiących przepisy wykonawcze do ustawy, wraz z obszernym omówieniem. Do opracowania załączone zostały: wykaz znaków i sygnałów drogowych w formie grafi cznej; taryfi kator mandatów i związane z nim punkty karne w formie tabelarycznej. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do organów kontrolujących ruch drogowy funkcjonariuszy policji, inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy straży granicznej, funkcjonariuszy straży gminnej oraz do wszystkich użytkowników dróg.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas