Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków

Autor: Goettel Aleksy, Goettel Mieczysław, Orłowski Janusz, Pahl Bogumił, Tyrakowski Marek, Zięty Jakub J., Lemonnier Mariola

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Stron: 420

Opłacalność: 26.48 zł/100 stron

Opracowanie stanowi pierwszą w doktrynie polskiej - na tak znaczną skalę - próbę kompleksowego spojrzenia na związki zachodzące pomiędzy prawem cywilnym a prawem podatkowym na tle polskiego systemu podatkowego. Specyfikę podjętej problematyki podkreśla fakt, że chodzi o gałęzie prawa należące do dwóch odrębnych obszarów porządku prawnego - prawa prywatnego i prawa publicznego. Ścisła więź między nimi wynika ze znacznego nasycenia regulacji prawa podatkowego instytucjami cywilnoprawnymi, które to instytucje służą przede wszystkim konstruowaniu elementów podatkowego stanu faktycznego. Opracowanie opiera się w dużej mierze na problemach, z którymi spotykają się podmioty stosujące konstrukcje prawne odnoszące się do podatków.

W książce można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:
  • Jaki wpływ ma definicja osoby prawnej w prawie cywilnym na podmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?
  • Jakie znaczenie dla ustalenia kosztów przychodu ma cywilistyczne rozróżnienie nakładów koniecznych, pożytecznych i zbędnych?
  • Jaka jest różnica pomiędzy leasingiem traktowanym jako dostawa towaru a leasingiem rozumianym jako świadczenie usług?
  • Jaką stawką opodatkować leasing nieruchomości gruntowej?
  • Jakie obowiązki podatkowe ciążą na nabywcy spadku?
  • Czy administrator gruntu i budynku stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od nieruchomości jako posiadacz zależny?
  • Kto powinien zapłacić podatek od budynku wybudowanego na cudzym gruncie?

  • Adresaci:
    Podstawową grupą odbiorców prezentowanej publikacji są praktycy prawa, w szczególności: pracownicy organów podatkowych, zarówno państwowych, jak i samorządowych, doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, pracownicy sądów administracyjnych. Książka może być również wykorzystana przez studentów wydziałów prawa i administracji chcących lepiej poznać zależności między prawem cywilnym a prawem podatkowym.
Najlepsza cena: Zinamon
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.61 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 111,20

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM epub pdf
113,98 zł muve.pl
bez DRM epub pdf
125,72 zł gandalf.com.pl
bez DRM epub pdf Po rejestracji »
132,05 zł nexto.pl
bez DRM pdf
111,20 zł zinamon.pl
plik zabezpieczony DRM pdf
125,10 zł ravelo.pl
bez DRM pdf
132,05 zł ibuk.pl

Goettel Aleksy - inne e-booki

Goettel Mieczysław - inne e-booki

Orłowski Janusz - inne e-booki

Pahl Bogumił - inne e-booki

Tyrakowski Marek - inne e-booki

Zięty Jakub J. - inne e-booki

Lemonnier Mariola - inne e-booki

E-booki podobne do "Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków"