ISBN:9788326426711

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

Autor: Ryszard Markiewicz, Janusz Barta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Piąte wydanie Komentarza zawiera szczegółowe i wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień prawa autorskiego istotnych dla wydawców, twórców, producentów, przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także radców prawnych i sędziów.
Autorzy wiele miejsca poświęcili zagadnieniom:

  • dozwolonego użytku utworów chronionych - wynagrodzeniu z tego tytułu i postaciom dozwolonego użytku publicznego,
  • czasu trwania autorskich praw majątkowych, w tym zasadom ich obliczania,
  • regulacji dotyczących utworów audiowizualnych i programów komputerowych,
  • ochrony wizerunku, w tym zagadnieniom zgody portretowanego, wynagrodzenia za pozowanie, wizerunku osoby powszechnie znanej,
  • ochrony adresata korespondencji, w szczególności regulacjom dotyczącym zgody na rozpowszechnienie korespondencji.

Komentarz zawiera również omówienie nowych regulacji w odniesieniu do Komisji Prawa Autorskiego, w tym w szczególności zmian dotyczących uprawnień w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzeń, a także procedury toczących się przed nią postępowań.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Ryszard Markiewicz - inne e-booki

Janusz Barta - inne e-booki