ISBN:9788326446559

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

Autor: Maria Hass-Symotiuk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który:

  • umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach.
  • zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa,
  • umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie.

Zaletą opracowania jest wszechstronne i wieloaspektowe ujęcie problematyki zakładowego planu kont jako podstawy generowania informacji finansowych na potrzeby różnych użytkowników podmiotów leczniczych. Uwzględniono w nim także wymagania dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

W książce omówione zostały:

  • zasady i metody projektowania zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych,
  • sposoby dokumentowania operacji gospodarczych,
  • sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji,
  • zasady wyceny różnych składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy.

Szczególną uwagę zwrócono na wymagania wobec dokumentów księgowych sformułowane przez prawo bilansowe, prawo podatkowe oraz wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów wspołfinansowanych ze środków unijnych. Dokonano także charakterystyki kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont, w tym ewidencję typowych operacji gospodarczych oraz ich powiązanie ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych, a także kierownictw podmiotów leczniczych i NFZ. Może być też przydatna słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej i biegłym rewidentom.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.38 zł

Znaleziono 7 ofert ebooków od 69.70 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
71.39 zł ebuczek.pl
pdf
69.70 zł ibuk.pl
pdf
76.50 zł zinamon.pl
pdf
  50.71 zł
w programie Nexto Premium
78.59 zł nexto.pl
pdf
84.51 zł virtualo.pl
pdf
84.51 zł legimi.com
pdf
85.00 zł swiatebookow.pl

Maria Hass-Symotiuk - inne e-booki

E-booki podobne do "Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych"