ISBN:9788326446825

Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron

Autor: Bartłomiej Gliniecki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Stan prawny na 1.03.2012 r.

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone prawnej konstrukcji umowy deweloperskiej dokonane z perspektywy prawa polskiego. Autor nie tylko opisuje poszczególne elementy treści tej umowy, lecz koncentruje się także na wskazaniu prawnych instrumentów zabezpieczających strony przed jej niewykonaniem. Analiza unormowań prawa polskiego - uwzględniających przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego z 2011 r. - dokonana została na tle zagranicznych rozwiązań normatywnych dotyczących umów deweloperskich. Książkę wyróżnia oryginalne zaprezentowanie elementów treści umowy deweloperskiej w ujęciu funkcjonalnym dokonane na podstawie analizy umów wykorzystywanych w praktyce obrotu, a także rozbudowana część zawierająca wnioski.

Książka szeroko odnosi się do orzecznictwa sądów polskich dotyczącego umowy deweloperskiej, a także pokrewnych jej problemów prawnych; wyczerpująco przedstawia też poglądy zawarte w polskiej literaturze przedmiotu. Walorem szczególnie cennym dla praktyków może być przedstawienie przez autora konsekwencji prawnych wielu potencjalnych sytuacji odnoszących się do zawierania i wykonywania umowy deweloperskiej.

Adresaci:
Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do prawników, lecz posłużyć może jako pomoc również przedsiębiorcom oraz klientom deweloperów, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat prawnej sytuacji stron umowy deweloperskiej."Przedstawiona monografia jest wartościowym dziełem autorskim o istotnych walorach teoretycznych i o ważnym znaczeniu dla praktyki prawniczej. Jest napisana ciekawie i ładnym językiem, łatwo dostrzec autentyczne zainteresowanie Autora tematem".

Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Bartłomiej Gliniecki - inne e-booki