ISBN:9788326447082

Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz

Autor: Aleksandra Sołtysińska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prezentowana książka jest jedynym na rynku kompleksowym komentarzem do wszystkich dyrektyw unijnych w dziedzinie zamówień publicznych. Ma na celu przybliżenie regulacji prawa unijnego oraz bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie.

W publikacji o mówione zostały:

  • obowiązujące przepisy dyrektyw 2004/1 8 i 2004/1 7 koordynujących procedury udzielania zamówień publicznych "klasycznych" i "sektorowych",
  • przepisy dyrektywy 2009/81 dotyczącej zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  • zawarte w dyrektywach 89/665 oraz 92/13 aktualne unijne regulacje w zakresie procedur odwoławczych i środków ochrony prawnej przysługujących podmiotom zainteresowanym w uzyskaniu zamówienia, których prawa doznały uszczerbku w wyniku naruszenia reguł prawa zamówień publicznych,


Adresaci:
Książka jest adresowana do osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce oraz do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie obowiązków i uprawnień nakładanych na zamawiających oraz uczestników postępowań przetargowych bezpośrednio przez prawo unijne.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas