ISBN:9788326447112

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Autor: Bończak-Kucharczyk Ewa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W komentarzu omówiono przepisy ustawy o własności lokali oraz inne regulacje związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Autorka w praktyczny sposób przybliża problemy zarządzania nieruchomością wspólną. Analizuje zakres praw i obowiązków właścicieli lokali, a także zarządu lub zarządcy. .. W drugim wydaniu komentarza wiele uwagi poświęcono problematyce związanej z funkcjonowaniem osób publicznoprawnych we wspólnocie mieszkaniowej, w tym sytuacjom, gdy jednym z właścicieli lokali jest właściciel gruntu oddanego pozostałym właścicielom w użytkowanie wieczyste. .. Omówione zostały również zagadnienia podatkowe, w tym obowiązki podatkowe wspólnoty oraz właścicieli lokali (związane z ich własnością lokalu). .. Autorka wyjaśnia procedury związane z podejmowaniem uchwał we wspólnocie mieszkaniowej oraz mające zastosowanie w razie zmian własnościowych. Przydatne w praktyce okażą się także rozważania poświęcone dochodzeniu roszczeń przez wspólnotę mieszkaniową od właścicieli lokali. .. Opracowanie zostało uzupełnione bogatym wyborem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych. .. Książka przeznaczona jest dla prawników zajmujących się problematyką własności lokali, zarządców i pośredników nieruchomości, osób zawodowo związanych z gospodarką nieruchomościami (w tym nieruchomościami stanowiącymi własność publiczną) oraz właścicieli lokali i członków zarządów.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Bończak-Kucharczyk Ewa - inne e-booki