Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem dotyczącym problematyki lokowania produktu po implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Książka zawiera omówienie takich zagadnień jak:

  • zalety i wady lokowania produktu,
  • różnice między lokowaniem produktu a kryptoreklamą,
  • odpowiedzialność agencji reklamowych za delikty reklamowe,
  • skutki naruszenia praw autorskich przez lokowanie produktu.

Praca przedstawia ponadto historie zjawiska lokowania produktu oraz jego funkcjonowanie w prawie amerykańskim i systemach prawnych państw Unii Europejskiej.

 

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla teoretyków prawa reklamy i prawa mediów, jak i dla praktyków, którzy spotykają się z problematyką lokowania produktu w swojej pracy (pracowników agencji reklamowych, scenarzystów, producentów, reżyserów). Opracowanie będzie także cennym źródłem informacji dla studentów prawa, zarządzania, marketingu i dziennikarstwa.