ISBN:9788326447211

Prawo karne wykonawcze. Podręcznik

Autor: Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Beata Żórawska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.:

  • źródel oraz zasad prawa karnego wykonawczego,
  • postępowania wykonawczego,
  • wykonywania środków karnych i zabezpieczających,
  • wykonywania kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności, a także wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • wykonywania tymczasowego aresztowania,
  • nadzoru penitencjarnego,
  • praw i obowiazków skazanego


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niej mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.