ISBN:9788326450372

Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym

Autor: Wojciech Sych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na 28.02.2006 r.
Opracowanie poświęcone zostało możliwości wpływania przez pokrzywdzonego na przebieg i dynamikę postępowania przygotowawczego w kontekście przysługujących mu uprawnień i ciążących na nim obowiązków. Część pierwsza monografii obejmuje teoretyczne wprowadzenie do analizy problemu, a także krótki rys historyczny sytuacji pokrzywdzonego jako strony w postępowaniu przygotowawczym. Pozostałe trzy części, odpowiadające poszczególnym fazom przygotowawczego stadium procesu, zawierają opis kolejnych sytuacji, począwszy od zawiadomienia o przestępstwie i wniosku o ściganie, poprzez czynności sprawdzające, problematykę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, analizę uprawnień pokrzywdzonego w toku śledztwa czy dochodzenia, aż po sądową kontrolę zaniechania ścigania i wniesienie do sądu skargi.
Przeprowadzony przez autora przegląd toku postępowania przygotowawczego z pozycji jednej ze stron tego stadium procesu pozwala na dokonanie oceny i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pokrzywdzony przestępstwem został przez ustawodawcę wyposażony w taki pakiet uprawnień, który pozwala mu na urzeczywistnienie roli strony.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas