ISBN:9788326450921

Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim

Autor: Magdalena Maraszek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Granica wieku, z jaką polskie prawo karne wiąże zdolność ponoszenia odpowiedzialności karnej, wywołuje liczne kontrowersje i jest szeroko dyskutowana. Wątpliwości budzi przede wszystkim jej niezgodność z ujęciem nieletniości i dorosłości we wszystkich innych dziedzinach prawa oraz życia społecznego.

Prezentowana monografia, będąca syntetycznym opracowaniem zagadnienia dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim, stanowi istotny głos w toczonej dyspucie. Autorka wyraża postulat podniesienia dyskusyjnej granicy wieku do momentu ukończenia lat 18 i przywołuje szereg argumentów na poparcie tej propozycji.

Publikacja zawiera:

  • opis kształtowania się odpowiedzialności karnej nieletnich oraz ewolucji pojęcia nieletniości w państwach europejskich i wybranych krajach świata,
  • omówienie współczesnych przepisów dotyczących granicy wieku odpowiedzialności karnej,
  • analizę ekonomiczną badanego zagadnienia.

Książka skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa, a także studentów wydziałów prawa i administracji oraz ekonomii.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Magdalena Maraszek - inne e-booki

E-booki podobne do "Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim"