Stan prawny na 27.07.2012 r.

  • Publikacja zawiera zbiór przepisów prawa drogowego, w tym m.in. przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie znaków i sygna ów drogowych, rozporządzenia w sprawie wymiany praw jazdy.
  • Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydzia ów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.