ISBN:9788326451577

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek

Autor: Mikołaj Turzyński, Wojciech Andrzej Nowak

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Jest to pierwsze w Polsce i jak dotąd jedyne opracowanie na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i średnich Jednostek. Książka może służyć jako kompleksowe źródło wiedzy i przewodnik przy stosowaniu standardu w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i gospodarstwami rolnymi. Kompleksowo omówiono m.in.:

  • treści standardu i czynniki warunkujące skuteczność jego wdrażania i funkcjonowania,
  • wykonalność standardu oraz korzyści płynące z jego stosowania,
  • znaczenie pełnego modelu sprawozdawczości finansowej dla zarządzania i władania jednostkami oraz wynikającą z tego potrzebę upowszechnienia modelu sprawozdawczego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek zmian w kapitale własnymi rachunek przepływów pieniężnych,
  • ogólnoświatową skalę prac poprzedzających opublikowanie standardu oraz aktualną skalę jego wykorzystywania na świecie i w Polsce,
  • możliwość wykorzystywania standardu dla celów podatkowych.

Autorzy są pracownikami naukowymi Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja jest przeznaczona dla księgowych, kadry zarządzającej firm, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych i finansowych, wykładowców oraz studentów rachunkowości i finansów, pracowników resortu finansów i wszystkich innych osób zainteresowanych przedstawianą tu problematyką.

"Jest to bardzo interesujące opracowanie prezentujące teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu międzynarodowej regulacji sprawozdawczości finansowej dla MSP. To jedyna w Polsce tak obszerna publikacja zawierająca omówienie istoty, ewolucji i zakresu MSSF dla MSP Przejrzysty układ treści poszczególnych rozdziałów ułatwia czytelnikowi szybkie wyszukiwanie interesujących go problemów".

Prof. zw. dr hab. Teresa Martyníuk, Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.