ISBN:9788326451812

Zbiorowe prawo pracowników do informacji

Autor: Monika Smusz-Kulesza

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono wszystkie zbiorowe obowiązki informacyjne spoczywające na pracodawcy i innych podmiotach działających w jego imieniu oraz uprawnienia informacyjne przysługujące stronie pracowniczej. Zaprezentowane zostały instrumenty prawne mające na celu z jednej strony zagwarantowanie pracownikom dostępu do informacji i umożliwienie im wykorzystania jej do ochrony własnych interesów, z drugiej strony zaś - poszanowanie i ochronę tajemnicy pracodawcy.

Autorka omawia takie zagadnienia, jak:

  • procedury realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji,
  • uprawnienia realizowane przez rady pracowników i rady pracownicze, ponadnarodowe przedstawicielstwa pracownicze oraz związki zawodowe,
  • skutki prawne naruszenia zbiorowego prawa pracowników do informacji.


W opracowaniu przedstawiono bogaty wybór orzecznictwa oraz poglądy doktryny dotyczące zbiorowego prawa pracowników do informacji.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków prawa zajmujących się prawem pracy, prawem gospodarczym i europejskim. Będzie także cenna pozycja dla pracodawców, przedsiębiorców i kadry zarządzającej przedsiębiorstwami oraz dla przedstawicieli pracowników uprawnionych do realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji, w szczególności członków rad pracowników i europejskich rad zakładowych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Monika Smusz-Kulesza - inne e-booki