ISBN:9788326452567

Pomoc społeczna jako administracja świadcząca

Autor: Iwona Sierpowska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W publikacji zaprezentowano współczesny model administracji świadczącej i zasady jego funkcjonowania na przykładzie pomocy społecznej. Autorka przedstawia sposób tworzenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kształtowanie relacji prawnych ze świadczeniobiorcami opieki instytucjonalnej, możliwości ustalania opłat za pobyt w placówkach oraz prawa i obowiązki ich mieszkańców.

Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

  • podmiotów działających w pomocy społecznej, w tym zakładów administracyjnych,
  • prywatyzacji w pomocy społecznej oraz możliwości współpracy podmiotów niepublicznych z organami samorządu terytorialnego,
  • pozycji świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników socjalnych, sędziów, pracowników administracji samorządowej. Zainteresuje także pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się administracja świadcząca i prawem socjalnym.

"Problematyka administracji świadczącej w literaturze z zakresu prawa administracyjnego jest sporadycznie poruszana w opracowaniach o charakterze monograficznym. (...) Zatem pojawienie się nowej publikacji z tego zakresu należy uznać za okoliczność pozytywna, zasługująca na aprobate. Dodatkowa wartością recenzowanej monografii jest to, ze porusza problematykę administracji świadczącej z perspektywy pomocy społecznej, a zatem tej sfery życia publicznego, która w sposób bezpośredni związana jest z tego typu administracja".

dr hab. Stanislaw NiteckiWyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Iwona Sierpowska - inne e-booki