W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia związane z działalnością marketingową na rynku międzynarodowym.

Autor wyjaśnia:
 • w jaki sposób prowadzone są badania marketingowe rynków
 • zagranicznych,
 • jakie metody wykorzystuje się przy wyborze rynku, na którym warto rozpocząć działalność,
 • jakimi kryteriami powinny kierować się firmy przy wyborze formy
 • działalności,
 • jakie strategie można realizować na rynkach zagranicznych,
 • na czym polega strategia marketing mix realizowana w skali międzynarodowej,
 • jak należy zorganizować komórką marketingową przedsiębiorstwa, która nie ogranicza swojej działalności do rynku krajowego.
 • Opisane w książce strategie ekspansji na rynki zagraniczne i funkcjonowania na nich zostały zilustrowane licznymi studiami przypadków.

  Adresaci:

  Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, marketingu i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz dla menedżerów przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.