ISBN:9788326454660

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz

Autor: Ewa Stefańska, Jacek Lang, Jarosław Maćkowiak

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W komentarzu wyczerpująco omówiono:

  • Organizację i zasady funkcjonowania organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii oraz nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
  • Zagadnienia związane z ewidencją gruntów i budynków (tzw. Kataster nieruchomości) oraz z pozostałymi ewidencjami, z uwzględnieniem sposobu ich prowadzenia i podstaw dokonywania oraz aktualizacji wpisów,
  • Kwestie związane z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, nadawaniem uprawnień zawodowych, rozgraniczaniem nieruchomości na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, a także wznawiania znaków granicznych,
  • Podstawy, zakres i postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, a także odpowiedzialności majątkowej i karnej,

W szerokim zakresie zaprezentowano poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące omawianej problematyki, w szczególności zawarte w orzeczeniach Sądów Administracyjnych (WSA, NSA) i Sądów Powszechnych (SN, SA) z lat 2011-2012,

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Ewa Stefańska - inne e-booki

Jacek Lang - inne e-booki