ISBN:9788326454721

CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość

Autor: Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Oprócz podstawowych problemów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych czytelnik będzie mógł zapoznać się z:

  • opisem poglądów Ministerstwa Finansów oraz organów podatkowych w budzących wątpliwości sprawach z zakresu tego podatku,
  • liniami orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz ich zmianami w stosunku do poszczególnych artykułów ustawy,
  • porównaniem podatkowego i rachunkowego rozliczania przychodów i kosztów,
  • omówieniem wpływu umów międzynarodowych na polski podatek dochodowy od osób prawnych.

Książka ułatwia interpretację poszczególnych artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zawiera liczne przykłady zastosowania tych przepisów, dzięki czemu czytelnik łatwo może przyporządkować orzecznictwo i pisma organów podatkowych do swojej sytuacji. W szczególnie szeroki sposób została omówiona problematyka rozliczania kosztów uzyskania przychodów, od lat przysparzająca najwięcej problemów w praktyce (dotyczy 90% sporów z organami podatkowymi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych), z uwzględnieniem nowych przepisów wprowadzających obowiązkowe korekty kosztów, gdy nie uregulowano zobowiązania. Równie cenny dla czytelnika będzie rozdział poświęcony licznym i nieustannie zmienianym zwolnieniom podmiotowym.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.