ISBN:9788326460012

Z problematyki funkcji procesu karnego

Autor: Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Publikacja stanowi wybór indywidualnych i zbiorowych opracowań obejmujących różne aspekty problematyki funkcji procesu karnego, uwzględniających także zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i materialnego prawa karnego. Omówiono w niej również rozwiązania międzynarodowe, w tym wykraczające poza prawo europejskie.

W książce znalazły się rozważania dotyczące m.in.:

  • znaczenia opinii prywatnej w realizacji prawa do obrony,
  • prawa do obrony i granic działania obrońcy,
  • wygaśnięcia prawa do oskarżania,
  • korzystania z pomocy pełnomocnika w procesie karnym,
  • stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych,
  • usprawnień procesu karnego, samodzielności jurysdykcyjnej sądu oraz uzasadniania orzeczeń sądowych.

Opracowanie powstało na podstawie materiałów ogólnopolskiej konferencji naukowej "Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego", która odbyła się w Łodzi w dniach 19-21 września 2011 r.

Adresaci:
Wieloaspektowość podjętych zagadnień z tak wielu obszarów badawczych powoduje, że publikacja ma oryginalny i unikatowy charakter. Może wiec okazać się interesującą dla badaczy prawa, ale też dla sędziów i prokuratorów oraz przedstawicieli prawniczych korporacji zawodowych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Tomasz Grzegorczyk - inne e-booki

Jacek Izydorczyk - inne e-booki