ISBN:9788326460517

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Autor: Niezgódka-Medek Małgorzata, Kabat Andrzej, Gruszczyński Bogusław, Dauter Bogusław

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W komentarzu w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiono problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi. W kolejnym, piątym wydaniu Autorzy - wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych - położyli szczególny nacisk na przybliżenie uregulowań nowych, a także tych, które wywołują wątpliwości w dotychczasowej praktyce.

Publikacja zawiera obszerne omówienie ostatnich zmian ustawy wprowadzonych m.in. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. O odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa oraz ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (dotyczących m.in. Doręczeń i terminów).

Uwzględniona została bogata literatura przedmiotu, w tym niemal wszystkie publikacje (także najnowsze) odnoszące się do obowiązującej ustawy. W komentarzu wykorzystano orzecznictwo, w tym przede wszystkim orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Powołano zarówno orzeczenia publikowane, jak l niepublikowane oraz wszystkie uchwały składów powiększonych Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte do dnia 30 marca 2013 r. W tym uchwałę z dnia (9 listopada 2012 r. Wyjaśniającą wątpliwości pojawiające się na tle przepisów o kosztach postępowania kasacyjnego. Zaprezentowano też orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, obejmujące m.in. wyroki dotyczące przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. O zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz - w niezbędnym zakresie - wyroki sądu najwyższego.

Adresaci:
Komentarz jest adresowany przede wszystkim do sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także do pracowników organów administracji. Może stanowić również pomoc dydaktyczną dla studentów wydziałów prawa l administracji.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.