Najnowsze, zmienione i poszerzone wydanie klasycznej już publikacji dostarcza kompletnej i aktualnej wiedzy na temat public relations i zagadnień pochodnych.

Główne obszary tematyczne to m.in.:
 • Podstawowe pojęcia, istota, cechy tożsamościowe, funkcje, motywy prowadzenia (w tym marketingowe), wady i zalety różnych sposobów organizowania działalności PR (w tym optymalny typ kwalifikacji), zasady etyczne.
 • Analiza celów i zadań w poszczególnych fazach procesu PR:
  • diagnoza stanu wyjściowego i metody jej przeprowadzenia: badania wizerunku, tożsamości organizacyjnej, dotychczasowego komunikowania, zagrożeń kryzysem,
  • elementy profesjonalnie zbudowanego programu wizerunkowego oraz bieżącego, w tym w sytuacji społecznie kontrowersyjnej inwestycji, wraz z procedurami tworzenia tych programów,
  • faza realizacji programów: zadania, uwarunkowania skuteczności, profesjonalne komunikowanie (w tym w sytuacji kryzysu), zasady współpracy z mediami, pożądane cechy narzędzi wykorzystywanych wobec rozmaitych otoczeń, zagrożenia manipulowaniem,
  • metody badania efektów zrealizowanych programów i ich krytyczna analiza.
  • Public relations jako dyscyplina naukowa - próby tworzenia teorii w świecie i Polsce; nurt krytyczny w myśli teoretycznej.
  • Pozytywne i negatywne przykłady programów PR, pytania i zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności czytelnika, liczne listy kontrolne dla praktyków.
  • Książkę wyróżnia rzadkie i umiejętne połączenie walorów podręcznika akademickiego z aplikacyjnymi/ poradnikowymi dla praktyki. Jest więc przydatna zarówno dla wykładowców i studentów wszystkich poziomów kształcenia w zakresie public relations, jak i dla praktyków PR o różnym stopniu wtajemniczenia w profesję.

   Chciałbym wyrazić uznanie dla wiedzy, umiejętności oraz logiki wywodu, widocznych w publikacji Pani Profesor Krystyny Wojcik. Książka niezwykle przydatna w procesie dydaktycznym, dla praktyków PR również będzie stanowić niezastąpioną pomoc. Poprzednie edycje cieszą się nieustającym zainteresowaniem, stanowiąc kompendium wiedzy o public relations.

   prof. zw. dr hab. Henryk Jerzy Przybylski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach   Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem jest książką, która w Polsce w sposób bardzo ścisły złączyła public relations z nazwiskiem Krystyny Wojcik. Dzięki tej pozycji Autorka zajęła poważne i trwałe, w mym przekonaniu, miejsce w polskiej nauce i dydaktyce nauk o zarządzaniu i marketingu. Nowe wydanie tejże publikacji oceniam jako pracę oryginalną i wartościową z poznawczego i dydaktycznego punktu widzenia.

   prof. zw. dr hab. Jan W. Wiktor
   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie