Książka w sposób systemowy omawia klasyczną instytucję zakazu reformationis in peius w postępowaniu karnym.

W opracowaniu omówiono m.in.:

  • rozszerzenie granic orzekania na niekorzyść oskarżonego w przypadku uchybień uwzględnianych z urzędu,
  • zakres kontroli sądu odwoławczego po 1 lipca 2015 r.,
  • wpływ zakazu reformationis in peius na wybrane instytucje z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.