ISBN:9788326485077

Zobowiązania. Część szczegółowa. Wydanie 1

Autor: Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński

Wydawnictwo: Lexis Nexis

Podręcznik „Zobowiązania. Część szczegółowastanowi kontynuację wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika „Zobowiązania. Część ogólna” Adama Brzozowskiego, Jacka Jastrzębskiego, Macieja Kalińskiego i Elżbiety Skowrońskiej-Bocian. W usystematyzowany i pogłębiony sposób omówiono w nim zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udziałem konsumentów, a także między przedsiębiorcami. Nowością jest poświęcenie odrębnego rozdziału wybranym, empirycznym postaciom umów nienazwanych, których rola w profesjonalnym obrocie handlowym systematycznie wzrasta.

Problematyka prawa umów omawiana jest w aktualnym stanie prawnym, z przywołaniem orzecznictwa oraz piśmiennictwa, w świetle doświadczeń praktyki kontraktowej. W ramach omówienia umów nienazwanych wykorzystano również modelowe regulacje Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR). Opracowanie uwzględnia wieloletnie doświadczenie dydaktyczne autorów będące wynikiem prowadzenia wykładów kursowych, seminariów i innych zajęć poświęconych problematyce prawa umów, wynikające także z ich aktywnego udziału w praktyce kontraktowej w ramach wykonywania zawodów prawniczych.

Podręcznik jest adresowany do słuchaczy studiów prawniczych, kontynuujących naukę prawa zobowiązań, stanowi także pomocne źródło informacji dla praktyków obrotu kontraktowego.

Prof. nadzw. Adam Brzozowski jest radcą prawnym, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 r. jest dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. nadzw. Jacek Jastrzębski jest adwokatem i radcą prawnym, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. nadzw. Maciej Kaliński jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Premierze RP.

Prof. nadzw. Wojciech J. Kocot jest radcą prawnym, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. zw. Elżbieta Skowrońska-Bocian jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także przez wiele lat była sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Adam Brzozowski - inne e-booki

Jacek Jastrzębski - inne e-booki

Maciej Kaliński - inne e-booki