ISBN:9788326489372

Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym

Autor: Aneta Tyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Aneta Tyc doktor nauk prawnych; w latach 2012 2014 kierownik projektu w grancie Preludium przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki na finansowanie badań naukowych, w latach 2013 2014 laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; odbyła pobyty naukowe m.in. na uniwersytetach: w Barcelonie, w Grenoble, w Genewie, w Turynie oraz w Amsterdamie; autorka 48 publikacji naukowych, 25 referatów w tym 11 na konferencjach za granicą (m.in. w Irlandii, Hiszpanii, Czechach, na Litwie, Słowacji i Ukrainie).

Monografia stanowi pionierskie ujęcie zagadnienia ciężaru dowodu w prawie pracy, przy wykorzystaniu nauki materialnego i procesowego prawa pracy oraz postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, teorii i filozofii prawa, historii prawa, jak również szeroko pojętego prawa europejskiego. Celem książki jest próba uporządkowania tej problematyki nie tylko z perspektywy polskiej regulacji prawnej i orzecznictwa, ale także w aspekcie rozwiązań francuskich, belgijskich, holenderskich, włoskich, hiszpańskich, niemieckich, szwajcarskich oraz rozwiązań przyjętych w prawie Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.
W publikacji zaakcentowano kwestie budzące największe wątpliwości interpretacyjne, takie jak:

  • charakter prawny reguły ciężaru dowodu i umowy o ciężar dowodu,
  • sposoby przerzucania ciężaru dowodu,
  • rozkład oneris probandi w kontekście relacji klauzul generalnych: zasad współżycia społecznego i wypowiedzenia nieuzasadnionego,
  • ciężar dowodu w sprawach dotyczących wykorzystania zabezpieczeń wekslowych,
  • odmienne ukształtowanie ciężaru dowodu w przypadku roszczeń o podobnej naturze,
  • możliwość kwalifikowania interesu ekonomicznego jako obiektywnego kryterium uzasadniającego zróżnicowanie pracowników w świetle realizacji zasad równości i sprawiedliwości,
  • ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników organów administracji publicznej. Będzie pomocnym źródłem dla pracodawców i pracowników działów kadr. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Najlepsza cena: Nexto
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.67 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 122,55

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM epub pdf
  77,40 zł
w programie Nexto Premium
122,55 zł nexto.pl
bez DRM epub pdf
122,55 zł swiatebookow.pl
bez DRM epub pdf
123,96 zł gandalf.com.pl
plik zabezpieczony DRM epub pdf
129,00 zł legimi.com
bez DRM epub pdf
129,00 zł virtualo.pl

E-booki podobne do "Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym"