Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, a także w formie spółki kapitałowej: spółki z o.o. i akcyjnej, wymaga od służb finansowo-księgowych znajomości przepisów określających:
• tytuły do ubezpieczeń,
• zasady przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej czy rozliczeniowej do ZUS,
• kwestie ubezpieczeń zdrowotnych wspólników,
• podstawy wymiaru składek za wspólników, a także
• kwestie ubezpieczeń społecznych wspólników z ustalonym prawem do emerytury lub renty.