ISBN:9788326930331

Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie maj 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

1.Terminarz Dyrektora

Aktualności oświatowe 2.Inspekcja pracy skontroluje w tym roku szkoły 3.Ustawa podręcznikowa podpisana 4.Szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie 6-latków 5.Będzie narodowy program zapobiegania nadwadze 6.Gmina musim zwrócić koszty dowozu do szkoły niepełnosprawnego dziecka 7.Blisko 400 szkół do likwidacji 8.Przebieg ewaluacji zewnętrznej, czyli jak oswoić ewaluację

Organizacja pracy szkoły 9.Liczbę uczniów w I klasach gimnazjum określa organ prowadzący 10.Dziecko realizujące obowiązek szkolny w domu nie jest przypisane do konkretnej klasy 11.W sprawie innowacji pedagogicznych dyrektor nie wydaje decyzji administracyjnej 12.Tworząc I klasy, należy brać pod uwagę daty urodzenia dzieci 13.Ustawa rekrutacyjna nie dotyczy szkół niepublicznych

Listy do redakcji Kształcenie i wychowanie 14.Wybrane zajęcia w szkole są także dla ucznia realizującego obowiązek nauki w domu 15.W nauczaniu indywidualnym zasady odpracowania zajęć regulują wewnętrzne przepisy szkoły

Bezpieczeństwo i opieka 16.Uczeń nie może opuścić szkoły bez opieki 17.Za zgodą lekarza uczeń chory na gruźlicę może uczęszczać do szkoły

Finanse i rachunkowość 18.Refaktury za media rozlicza się przy użyciu konta 401 19.Pracodawca refunduje zakup okularów do pracy przy monitorze 20.Umowę na prowadzenie rachunku zawartą między bankiem a szkołą powinien podpisać główny księgowy 21.Ewidencja środków wpływających na wydzielony rachunek szkoły zależy od ich związku z działalnością statutową

Kadry i płace 22.W arkuszu organizacyjnym trzeba zaplanować godziny dla nauczyciela samorządowca 23.Za pracę przy sprawdzianach i egzaminach nauczyciel nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia 24.Nauczycielowi na długotrwałym zwolnieniu nie można odebrać dodatku motywacyjnego 25.Zatrucie oparami farby podczas sprzątania może być wypadkiem przy pracy

Finanse i kadry 26.Sąd pracy za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem – 15 przykładów z praktyki

Nadzór pedagogiczny 27.Przebieg ewaluacji zewnętrznej, czyli jak oswoić ewaluację

Kształcenie i wychowanie 28.Procedury postępowania dyrektora szkoły w przypadkach uczniów z zaburzeniami zachowania

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie maj 2014 r."