Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Rozliczenia z ZUS, wydanie maj 2014 r.

Autor: Dariusz Noszczak

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Nowości 1.Do końca maja trzeba przekazać pierwszą ratę odpisów na ZFŚS 2.ZUS może kontrolować firmy w zakresie zwolnienia ze składek świadczeń z ZFŚS   Interpretacje ZUS 3.Wynagrodzenie powołanego członka zarządu jest nieoskładkowane 4.Wykonywanie tej samej działalności w ramach spółki cywilnej umożliwia preferencyjne opłacanie składek 5.Program rabatowy dla pracowników jest nieoskładkowany 6.Umowa cywilna lekarza będącego pracownikiem i przedsiębiorcą wyklucza obowiązek ubezpieczeń 7.Częściowa odpłatność za usługi opieki medycznej jest wyłączona ze składek   Odpowiedzi na pytania Czytelników   SKŁADKI 8.Z umowy o dzieło można podlegać jedynie dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym 9.Po dostarczeniu nowych dokumentów można wypłacić nagrodę jubileuszową bez składek 10.Ubiór galowy pracowników nie jest zwolniony z oskładkowania   EMERYTURY I RENTY 11.Praca w byłej NRD nie uprawnia do tzw. cząstki emerytury niemieckiej 12.Ekwiwalent za urlop należy wpisać w Rp-7   ZFŚS 13.Egzekucja komornicza z zapomogi udzielonej z ZFŚS nie jest możliwa   DOKUMENTACJA 14.Przedsiębiorca zatrudniający choćby jednego pracownika zawsze składa ZUS DRA 15.Chorobę w okresie wyczekiwania trzeba wykazać w dokumentach rozliczeniowych 16.Ustalenie pracownikowi prawa do renty rodzinnej oznacza zmianę kodu 17.Wynagrodzenie wypłacone na urlopie bezpłatnym wykazuje się w ZUS RCA 18.Za zleceniobiorcę na zasiłku składa się raport ZUS RSA z kodem 04 11 XX
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Dariusz Noszczak - inne e-booki

E-booki podobne do "Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Rozliczenia z ZUS, wydanie maj 2014 r."