ISBN:9788326931116

Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie maj-czerwiec 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

1.Terminarz Dyrektora

Aktualności oświatowe 2.Potrzeba większej kontroli kuratora oświaty w placówkach niepublicznych 3.Asystenci nauczyciela do poprawki 4.Mniejsze wynagrodzenie dla egzaminatorów 5.Instytut Badań Edukacyjnych pomoże przygotować szóstoklasistów do nowego sprawdzianu 6.Będzie PESEL na legitymacji szkolnej 7.Pieniądze na doskonalenie zawodowe nie są wliczane w średnie zarobki nauczycieli 8.Nowe rozwiązania w nauczaniu indywidualnym 9.W 2014 roku nie wszyscy dostaną wolne za 3 maja i 1 listopada 10.Lista produktów spożywczych i napojów zalecana przez IŻŻ do sprzedaży w sklepikach szkolnych 11.W czerwcu badanie umiejętności przyszłorocznych maturzystów 12.Szkoła tworzy akty prawa wewnątrzszkolnego, czyli zarządzenia i decyzje dyrektora

Listy do redakcji Organizacja pracy szkoły 13.W głosowaniach rady pedagogicznej są pomijane głosy wstrzymujące się 14.Związek zawodowy ma prawo wglądu do aktów prawa wewnątrzszkolnego 15.Na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się wszystkie osiągnięcia ucznia 16.Do GIODO szkoła zgłasza 5 rejestrów 17.Rada pedagogiczna nie ocenia pracy dyrektora szkoły

Kształcenie i wychowanie 18.Przepisy o wyborze podręczników nie dotyczą szkół niepublicznych 19.Będą dotacje dla szkół prywatnych na zakup podręczników 20.Dla ucznia z obniżoną normą intelektualną IPET na podstawie orzeczenia poradni

Bezpieczeństwo i opieka 21.Nauczyciel nie może prowadzić szkolnego busa 22.Picie wody przez nauczycieli na lekcji wizytator może uznać za uchybienie

Finanse i rachunkowość 23.Wydatki na podwyższanie kwalifikacji kadry systemu oświaty ujęte pod kodem 72 24.Wynagrodzenie poniżej 1.680 zł bez oskładkowania na Fundusz Pracy 25.Zakup skanera do szkoły należy zaliczyć do paragrafu 4750

Kadry i płace 26.Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na rok musi być uzasadnione 27.Związkowiec powróci do pracy, nawet jeśli trwało już wypowiedzenie 28.Nauczyciel straci zatrudnienie po orzeczeniu utraty zdolności do pracy 29.Utrata zaufania do pracownika może być przyczyną zwolnienia z pracy

Organizacja pracy szkoły 30.Są sposoby, aby uniknąć błędów podczas rekrutacji 31.Szkoła tworzy akty prawa wewnątrzszkolnego, czyli zarządzenia i decyzje dyrektora

Finanse i kadry 32.Placówka niepubliczna musi zwrócić dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie maj-czerwiec 2014 r."