Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie czerwiec-lipiec 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   TERMINARZ ZADAŃ NA LIPIEC 2014 ROKU 1.Zadania dyrektora 2.Zadania kadrowo – płacowe   AKTUALNOŚCI KADROWE 3.Karta Nauczyciela jednak zostanie znowelizowana 4.Pierwsze umowy dla asystentów dopiero we wrześniu 5.Zmiany w ustawie zasiłkowej – więcej uprawnień dla ojców 6.Nie wszystkie dane osobowe trzeba zgłaszać do GIODO   Z PRAKTYKI SZKOLNEJ 7.Zmiany w regulaminie ZFŚS wprowadza się zarządzeniem   PORADY KADROWE – NAUCZYCIELE STOSUNEK PRACY 8.Pisemny zakres obowiązków nie jest obowiązkowy, ale ułatwia organizację pracy 9.W arkuszu organizacji na nowy rok szkolny trzeba zapewnić godziny dla nauczycielki w ciąży 10.W świadectwie pracy wpisuje się liczbę dni urlopu lub ekwiwalentu za rok szkolny, a nie kalendarzowy 11.Związki zawodowe mają prawo wglądu do arkusza organizacji 12.Za rozwiązanie umowy w niepełnym wymiarze godzin czasami trzeba wypłacić odprawę   URLOPY 13.Urlop uzupełniający obejmuje także weekend   PORADY KADROWE PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI CZAS PRACY 14.Indywidualnym wnioskiem pracownika można zmienić rozkład, ale nie system czasu pracy   STOSUNEK PRACY 15.Przejście z umowy terminowej na bezterminową wymaga wystawienia świadectwa pracy 16.Skierowanie pracownika na urlop i kartę urlopową przechowuje się poza aktami osobowymi   URLOPY 17.Do dnia przejścia na emeryturę pracownik może wykorzystać pełny wymiar urlopu 18.Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego nie przesuwa automatycznie rozpoczęcia urlopu wychowawczego   WYNAGRODZENIA, DODATKI, NAGRODY 19.Osiągnięcie stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej w okresie bezrobocia nie uprawnia do jej otrzymania 20.Praca na roli przed 1983 rokiem zalicza się do stażu pracy, gdy pracownik objął gospodarstwo i je prowadził   PORADY PŁACOWE SKŁADKI, ZASIŁKI, UBEZPIECZENIA 21.Podstawę zasiłku chorobowego dla związkowca zwolnionego z części pensum liczy się z uwzględnieniem pensji za pracę wykonaną i z okresu zwolnienia   WYNAGRODZENIA, DODATKI, NAGRODY 22.Pracownik ma prawo do zwrotu kosztów podróży poniesionych na badania profilaktyczne 23.Zastępca nie musi pracować i zarabiać tyle samo co nieobecny pracownik   ZFŚS 24.Nauczyciel zatrudniony jednocześnie na stanowisku niepedagogicznym ma prawo do jednego świadczenia związanego z wypoczynkiem 25.Wartość świadczeń przyznanych w ramach imprezy integracyjnej jest zwolniona z PIT, jeśli mają one charakter socjalny   NARZĘDZIA KADROWE 26.ZASADY TWORZENIA ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY   WZORY DOKUMENTÓW, PISM, WNIOSKÓW 27.FUNKCJE KIEROWNICZE W SZKOLE – DECYZJE DYREKTORA   TEMAT NUMERU 28.ELASTYCZNY CZAS PRACY W SZKOLE 
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie czerwiec-lipiec 2014 r."