Instalacje elektryczne w praktyce, wydanie czerwiec 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:  1.Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników  Ocena i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach służby zdrowia 2.Zagrożenia w obiektach medycznych 3.Klasyfikacja pomieszczeń użytkowanych medycznie 4.Ochrona przeciwporażeniowa 5.Pewność zasilania 6.Badania i sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 7.Medyczne urządzenia elektryczne 8.Elektryczność statyczna   Porażenie prądem elektrycznym i ratowanie osób porażonych 9.Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym 10.Wpływ prądu elektrycznego na organizm ludzki 11.Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym 12.Wyposażenie apteczki   Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów, cz. 5 13.Wymagania zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w rozporządzeniach a normy wycofane 14.System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) – konflikty w zapisach norm 15.Wymagania dla kamer wg norm, przepisów, rozporządzeń zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji 16.Przykłady z akt sądowych i ekspertyz  Wszystko na temat technologii LED, cz. 1 17.Wprowadzenie 18.Budowa i działanie 19.Trwałość 20.Skuteczność świetlna 21.Barwa światła 22.Rozsył światła chipu  Ochrona odgromowa i przepięciowa wolno stojących elektrowni solarnych, cz. 2 23.Wstęp 24.Dobór środków ochrony przed skutkami wyładowania piorunowego dla wolno stojącej elektrowni PV 25.Zwody i przewody odprowadzające 26.Uziomy 
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Instalacje elektryczne w praktyce, wydanie czerwiec 2014 r."