Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie czerwiec 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

Aktualności oświatowe 1.Kodeks karny zmienia organizację wypoczynku dzieci i młodzieży 2.Wniosek o dotację na podręcznik będzie trzeba złożyć w wakacje 3.Jest komunikat MEN w sprawie kwalifikacji do nauczania etyki 4.Polscy uczniowie na 10. miejscu w rankingu Pearsona 5.Laureaci tych olimpiad będą zwolnieni z matury w 2015 roku 6.Upublicznianie list rekrutacyjnych to nie taka prosta sprawa – wywiad z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych na temat administrowania w szkole danymi uczniów, ich rodziców i nauczycieli 7.Kontrola zarządcza – wyznaczanie celów i identyfikacja ryzyka

Listy do redakcji Bezpieczeństwo i opieka 8.Nie tylko nauczyciel pokieruje wycieczką szkolną 9.Pracodawca nie ma wpływu na powołanie społecznego inspektora pracy 10.Jeden autokar dla dwóch wycieczek szkolnych

Finanse i rachunkowość 11.Udział dyrektora w szkoleniu księgowany w obszarze „Poprawa jakości kapitału ludzkiego” 12.Subwencja oświatowa uwzględnia zajęcia z religii

Kadry i płace 13.Przepisy nie określają formy zatrudnienia dyrektora niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 14.Wprowadzenie zmian do regulaminu ZFŚS wymaga uzgodnienia ze związkami 15.Nauczycielce na macierzyńskim trzeba zapewnić pełny wymiar godzin 16.Zmiana stanowiska nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania wymaga jego zgody 17.Wicedyrektorowi także należy się urlop uzupełniający w czasie roku szkolnego

Kształcenie i wychowanie 18.Nadzór nad wystawianiem końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

Nadzór pedagogiczny 19.Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014

Organizacja pracy szkoły 20.Ochrona danych osobowych w szkole

Finanse i kadry 21.Kontrola zarządcza – wyznaczanie celów i identyfikacja ryzyk

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie czerwiec 2014 r."